Εξοπλισμός

  

    Μέτρηση Βασικού μεταβολισμού (με τη συσκευή έμμεσης θερμιδομετρίας Fitmate) 

 

 

    Ανάλυση σωματικής σύνθεσης

    Μέτρηση τοπικού λίπους

    Προσδιορισμός μυϊκής μάζας (με τη χρήση του επαγγελματικού λιπομετρητή Tanita BC-418)

 

    Μέτρηση Φυσικής Δραστηριότητας (με τη χρήση του επαγγελματικού επιτυχανσιόμετρου Senseware)